Een tijdje geleden, organiseerde onze school – naar jaarlijkse traditie – een gezondheidsweek.

Gedurende deze week maakten we onze leerlingen ervan bewust dat ‘gezond eten/drinken’ en ‘beweging’ van cruciaal belang zijn voor het lichaam en het welbevinden in het algemeen. Wie er een gezonde levensstijl op nahoudt, voelt zich ongetwijfeld ‘fit’ en ‘wel in zijn/haar vel.

Om deze gezondheidsweek naar behoren in te vullen, werd met het leerkrachtenteam vooraf besproken welke activiteiten mogelijk aan bod zouden kunnen komen. Ieder parallel-team kon, naar eigen goeddunken, een keuze maken en lessen inplannen op het niveau van hun leerlingen m.b.t. ‘gezondheid’.

Startend vanuit klassikale gesprekken, werd gezorgd voor een neerslag in een werkbundel met – hoe kan het ook anders – als titel ‘Gezondheidsweek/Gezonde voeding’. Naast de theorie was er ook plaats voor bewegingstussendoortjes, al dan niet muzikaal begeleid. Ook de lessen muzische vorming stonden in het teken van ‘gezondheid’.

We accepteerden gedurende deze week enkel gezonde tussendoortjes en er was ook één dag een gezond ontbijt gepland. Omwille van de strenge Corona-maatregelen kregen de leerlingen dit schooljaar uitzonderlijk geen ontbijt aangeboden vanuit de school, maar bracht iedereen zelf een gezond ontbijt mee, dat thuis naar eigen smaak werd samengesteld.

Als kers op de taart konden de leerlingen zich tijdens de middagpauze – van 13.00u tot 13.30u –  op de speelplaats uitleven op voor hen aangepaste muziek en dat was tijdens die koude week een welgekomen extraatje.

De eenvoudige opdrachten in de onderbouw werden in de bovenbouw uitgebreid tot kennismaking met de voedings-, de bewegings- en de geluksdriehoek.

Ter verduidelijking:

De voedingsdriehoek is het Vlaams voorlichtingsmodel over voeding voor de algemene bevolking, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven. De driehoek is opgebouwd als een omgekeerde piramide met verschillende gekleurde zones. De kleuren weerspiegelen het effect van de producten in die onze op de gezondheid.

De bewegingsdriehoek is het Vlaams voorlichtingsmodel over bewegen en lang stilzitten voor de algemene bevolking, ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven.  

De bewegingsdriehoek illustreert 3 onderbouwde boodschappen om mensen/kinderen bewust te maken en te motiveren tot een gezondere leefstijl:

  • Zit minder lang stil én beweeg meer
  • Zet stap voor stap
  • Ga elke dag voor een gezonde mix van zitten, staan en bewegen

De geluksdriehoek, daarmee willen we informeren en inspireren. We willen mensen/kinderen bewuster maken over geluk. En over hoe ze zich gelukkig en goed in hun vel kunnen voelen. We willen hen de weg wijzen over wat ze kunnen doen om zelf aan hun geluksgevoel te werken.

Naast de gewone lessen, kregen onze leerlingen dus een heleboel informatie over ‘gezondheid’ en werd de week rond ‘gezondheid’ voor hen zo aangenaam mogelijk ingevuld.

Enkele foto’s:

Beweging in de klas

GO! basisschool 't Pleintje
Van Landeghemplein 4
2830 Willebroek
03 886 66 66
info@pleintje.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be